Právě si prohlížíte Proč už nedělám to, v čem se necítím dobře?​

Proč už nedělám to, v čem se necítím dobře?​

Jedním z mých nejoblíbenějších témat, která předávám lidem, je téma Kulturních odlišností/ Téma interkulturní komunikace.
Žila jsem v tom spousty let, 11 let v přímém kontaktu s Indy, Araby, Asiaty z různých zemí. Denně řešila situace s klienty, ať už standartní či krizové a to právě v multikulturním prostředí s lidmi z více jak 160 zemí světa.

Nebylo to lehké….. ba naopak někdy šlo i o život, ať už ze zdravotních či bezpečnostních důvodů. V těchto situacích jsem dnes a denně poznávala, jak se chovají a jak komunikují různé národy světa a byla to ta nejlepší škola života. A já děkuji za ni. Vlastně děkuji Emirates, které mi mou cestu umožnily.

Při práci s lidmi dnes vycházím ze svých osobních poznatků a zkušeností a věřte, je jich víc, než jsem si vlastně přála…

Jednou z kultur, se kterou jsem přicházela do styku nejčastěji, byli Indové. Téma Indie je multikulturně a religiosně velmi zajímavé téma a já ho dělám fakt ráda.
Asi před měsícem jsem byla oslovena, abych se ujala zakázky na téma kulturních odlišností týkající se právě Indie.

Má duše se tetelila a já se už těšila a plánovala, jak se zakázky ujmu. Během posledních 4 týdnů jsem prošla hlubokou osobní transformací, spíše jejím z jejich stádií a dnes dostala příležitost zareagovat jinak na událost, kde bych dříve přikývla a necítila se u toho dobře.

Dnes bylo vše jinak. Jednou z mých hlavních hodnot se staly sebeláska a autenticita, tedy opravdovost především k sobě.Už nekývu na věci a události jen proto, aby se staly, abych někoho potěšila, abych vydělala další peníze.

Dnes jsem s grácií a v lásce a lehkosti odmítla zakázku, která se neodmítá.

A důvod? Necítila jsem se dobře v situaci, kdy GM již po třetí zrušil předem naplánovanou schůzku. Uvědomila jsem si, že mé know-how, zkušenosti a s nimi související uvědomění jsou pro mě příliš cenné, je v tom všem kus mého života, mého úsilí, obětování se a prožívání dějů a událostí, tak jak se staly. K tomu všemu mám hluboký respekt. Zakázku jsem s vysvětlením odmítla a zůstala v pokoře a autenticitě.

Ten pocit za to opravdu stál. Dnes jsem poslechla svou vnitřní ženu a řídila se svým pocitem…

Děkuji sama sobě, jsem ve své autenticitě a opravdovosti.