Akce

Linda Kubačáková

Jsem průvodkyně na cestě životem. 
Jsem lektorka a kouč. Koučuji od roku 2009.
Mám ráda lidi a baví mě Mindfulness, jejíž síly využívám při práci s nimi.
Ráda propojuji svět businessu s vnitřním světem člověka a moc mě těší být u AHA momentů, které koučovací proces doprovázejí.

Svou cestu jsem začala v Dubaji, ve Spojených Arabských Emirátech, kde jsem 11 let pracovala na palubě společnosti Emirates a poslední 3 roky vedla mezinárodní týmy, procestovala svět na křídlech Emirates a objevovala krajiny vnější. Řešila jsem nesčetné množství zákaznických, zdravotních i krizových situací, které se někdy dotýkaly opravdových krizí, ve kterých šlo o život.

V New Yorku, Sydney či Singapuru jsem si v kavárnách sedávala na rohu ulice, pila kávu a pozorovala lidi. Na palubě jsem vedla dlouhé rozhovory s cestujícími, odhadovala odkud jsou, dívala se, jaké čtou knihy, co jedí a pijí…. Byla to nejlepší škola o lidech.

Poznala jsem svět…

Na mé cestě jsem si začala uvědomovat, že znám svět vnější, ale neznám sebe, nevím, kdo jsem, co chci v životě dál a kam směřuji.
Toto uvědomění ve mně započalo cestu k sobě samé, ke své podstatě. Více jsem začala poznávat krajiny vnitřní, svůj vnitřní svět.

Myšlenky a především naše pocity tvoří náš vnitřní svět, který odráží náš svět vnější. Jsme tvůrci, vše si tvoříme sami.

Každý si sebou nese svůj příběh. Ráda poznám ten Váš a otevřu s Vámi Vaše témata…

Naučit se se svými myšlenkami a pocity pracovat je mistrovství. To my sami jsme mistři svých životů…

Baví mě a dává smysl, když mohu být průvodcem na cestě druhých a pomáhat jim využívat svých nástrojů při tvorbě své vlastní reality.

Využívám svého poznání, svých znalostí a zkušeností k tomu, abych byla tím nejlepším průvodcem pro Vás.

Prioritou je pro mě důvěra, pocit bezpečí a vzájemný respekt. Lidé, kteří ke mně přicházejí jsou vždy individuální lidské bytosti s vlastním příběhem, který vyžaduje individuální přístup, schopnost vcítění se a schopnost naslouchat.

Při koučinku používám metodu Vědomého kapitána. Raduji se, když lidé s pomocí koučinku objeví svůj skrytý potenciál a jeho využití pro druhé a svou seberealizaci. Mé dary, které využívám při koučování: umění naslouchat, dar vysoké citlivosti a dar slova.

Mnoho mých kamarádek a známých mi říká:“ Po té, co  jsem si s Tebou popovídala, je mi mnohem lépe.“ „Cítím se tak nějak lehčeji a radostněji….“  „Najednou vím, jak pokračovat dál.“

Jsem průvodkyní, koučem již mnoho let. Vlastně od dob, kdy jsem žila v Dubaji, ve Spojených Arabských Emirátech, kde jsem se naučila koučovat a získala cennou praxi při koučování svých kolegů a členů posádky.

Mým talentem je dar slova, schopnost naslouchat druhému a pomocí citlivě kladených otázek navézt druhé tam, kam potřebují…