NA CESTĚ s Lindou

Věřím, že rozvoj osobnosti a duchovní vývoj je CESTA, ne cíl. Proto i mé terapie jsem nazvala Na cestě s Lindou.

 

Cítíte, že jste se octli na křižovatce a že nevíte, jak dál? Chybí Vám potřebný odstup a nadhled? Toužíte v životě pochopit, proč se Vám dějí věci, kterým nerozumíte a na první pohled nedávají smysl? Nevíte, co přesně potřebujete, ale cítíte, že „to“ chcete s někým sdílet, svěřit se, uvolnit svou mysl a otevřít své srdce?

 

Přijďte. Společně se ponoříme do nejtajnějších zákoutí Vaší duše a odhalíme Vaši vlastí CESTU …

 

Nahlédneme v hlubších souvislostech na skryté dimenze Vašeho podvědomí. Odkryjeme programy, vzorce a stará paradigmata, které již neslouží a brzdí vývoj duše a Vašeho vyššího Já.

Během terapií využívám své schopnosti vhledu a jasno cítění, které mi byly dány do vínku jako vzácné dary pro mou životní CESTU. Ať už přijdete s jakýmkoliv problémem či výzvou, vždy se dotkneme všech oblastí Vašeho života. Proč? Protože vše je propojeno. Tak jako my jsme propojeni s ostatními bytostmi a s Vesmírem, tak složky našeho života jsou vzájemně také propojeny. Naše kariéra a poslání jsou propojeny s našimi vztahy, naší rodinou, našim zdravím, ale také našimi financemi.

 

Mezi hlavní metody, které užívám při své práci, patří NLP – Neuro Lingvistické Programování a EFT – Emotional Freedom Technique – Technika Emoční Svobody – práce s energií a meridiány.

 

Dovolte mi tedy, abych se právě já stala průvodcem na cestě Vašeho poznání, toho, kdo vlastně jste, co chcete, kam směřujete. Dovolte, abych vás vedla do nitra Vaší duše …

BUDE MI POTĚŠENÍM BÝT VAŠIM PRŮVODCEM ... Linda

Reference

„Díky skvělému přístupu a schopnosti nacítit situaci v kontextu firmy i soukromí mi Linda pomohla začít si věřit, najít si čas na sebe a relaxovat. Naučila mě, jak pochopit spolupracovníky, jejich individuální pohnutky, ale i kulturní zvyklosti vycházející z národností a zvolit tak správnou komunikaci. A všechno mě začalo bavit mnohem víc.“

 

Janka Bušíková, Financial business partner

 

 

„Koučink s Lindou byl nesmírně užitečný. Čas strávený a dokonale strukturovaný způsob, jak odhalit to, jaký jsem, byl působivý. Během našich sezení měla Linda možnost ponořit se do mých myšlenek a vysvětlila mi mé silné a slabé stránky. Navíc, převedení mých slabých stránek na silné, se ukázalo být cenným nástrojem. Na závěr mohu sezení s Lindou opravdu jen doporučit, protože Linda podpořila další kroky v mé kariéře a pomohla mi uvědomit si a ocenit to, co už vlastně mám a soustředit se na důležité věci v mém životě.“

 

„The Training with Linda was extremely helpful. The time spent and the perfectly structured way of unveiling the way how I am was impressive. During our sessions Linda had the ability to dive into my thoughts and explained me my strengths and weaknesses. Moreover turning the weaknesses into your strength has been a valuable tool. As a conclusion, I can really recommend the training, as Linda supported my next steps in my career and helped me to value what I already have and focus on the important things in life.”

 

Max Hartmann, Financial business partner